Fra og med 1. januar 2017 må den som søker norsk statsborgerskap

  • dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk muntlig
  • ha gjennomført norsk- og samfunnskunnskapsopplæring
  • bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk /bestått statsborgerprøven.

     

Kravene gjelder for alle søkere mellom 18 og 67 år.

Den som ønsker å gjennomføre statsborgerprøve i Saltdal kommune, tar kontakt med

Røkland skole, avdeling Voksenopplæring tlf. 75682104

for ytterligere informasjon om påmelding.

  • Prøven er på norsk. Kandidaten kan velge mellom bokmål og sidemål.
  • Prøven består av 32 oppgaver med tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig.
  • For å bestå prøven må kandidaten ha minimum 24 riktige svar.
  • Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter.
  • Alle kandidater må betale for denne prøven, og prøven koster kr 700.

 

For mer informasjon finner du på kompetansenorge.no