Sted                                                    Søndag 8.sept                                  Mandag 9. sept.

Rognan samfunnshus                  Kl. 1500-2000                              Kl. 1000-2100

Sundby Grendehus                      Ikke stemming søndag                Kl. 1200-1800

Vensmoen hovedhus, kantine      Kl. 1500-2000                             Kl. 1000-2000

Junkerdal grendehus                   Ikke stemming søndag                Kl. 1200-1800