Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu  for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene.

Forslag til gode tiltak:

- Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)

• Sykkelverksted

• Sykkeltur eller -løp for skole eller for familier i kommunen

• Synlig syklist –aksjon

• Konkurranse om beste sykkelskole i kommune

- Refleksopplæring:

• Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks

• Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?

- Sikring av barn i bil

• Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)

- Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)

- Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole

- Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi

- Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;  Firmapost-nord(a)vegvesen.no

Eller til

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Søknadsfrist 10. mars 2019.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo(a)vegvesen.no