Kommunestyret vedtok i oktober 2017 at det skulle gjennomføres støymålinger ved skytebaneområdet på Prestmoen. Dette i henhold til reguleringsplanvedtaket som bestemte at daanlegget var tatt i bruk skulle det foretas støymålinger som etterprøvde de teoretiske støymålingene.

Målinger ble gjennomført 05.okt 2017. Rapporten fastslår at støynivået fra skytebanen er innenfor grenseverdien i reguleringsplanen, det vil si at støyen er under anbefalte krav.

Du kan lese hele rapporten her: Støymålinger Prestmoen skytebane. Sluttrapport datert 16.03.18.pdf