NVE har sendt ut varsel om betydelig snøskredfare, faregrad 3, økende til stor snøskredfare, faregrad 4, torsdag 19.april.

I henhold til gjeldende varslingsrutiner viderevarsler Fylkesmannen alle berørte kommuner og Fylkesberedskapsrådet. Varslene utstedes regionvis og detaljert varsel kan leses her:

Salten (Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen): http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten/2018-04-19

Svartisen (Gildeskål, Beiarn, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy): http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen/2018-04-19

Ofoten (Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund): http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten/2018-04-19

Fylkesmannen ber kommunene følge med på værsituasjonen og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige. Fylkesmannen vil oppdatere varslet hvis det endres.HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND