small img  8038

 

Saltdal kommune ønsker å informere at det er meldt om store nedbørsmengder onsdag 25. og torsdag 26. januar som kan skape en del problemer.
Kommunen har brøyteberedskap og er ute med disponibelt mannskap.

Det er fra NVE meldt om økt fare for ras og skred generelt i Nordland.

Teknisk drift oppfordrer kommunens innbyggere til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenner, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt.
Det er ofte nok å pirke litt i isen/ sørpa for å unngå store vannskader på hus og eiendom.