Strategiplan for Saltdalsskolen skal tas i bruk fra januar 2019 og er førende for det pedagogiske arbeidet i grunnskolen. 

Kommunestyret har vedtatt tre satsingsområder for Saltdalsskolen: 

  1. Læringsmiljø
  2. Læringsutbytte
  3. Grunnleggende ferdigheter  

Skolene skal gjennom planlegging og i sitt arbeid i klasserommet synliggjøre strategiene i satsingsområdene. Planen skal bidra til en økt innsats på de valgte satsingsområdene som skolene i neste omgang skal rapportere om i kvalitetsmeldinga.