Regjeringen presenterte 13. mars den første krisepakken til norske næringsaktører som følge av koronakrisen og 16. mars kom pakke nummer to. Nå ønsker Saltdal kommune gjennom Saltdal Utvikling innspill fra bedrifter og næringsaktører i kommunen om hvordan situasjonen påvirker vårt lokale næringsliv spesielt. NHO Nordland har nylig gjennomført en undersøkelse om koronakrisen og hvilke tiltak næringslivet i Nordland trenger. I forlengelsen av denne tar vi gjerne i mot innspill fra deg på hvilke tiltak du ser som effektive og treffsikre knyttet til de utfordringene din bedrift står overfor.

 

Saltdal Utvikling har i samarbeid med ordfører og næringssjef ansvaret for dialog med næringslivet i Saltdal. Vi ber om at eventuelle spørsmål eller innspill vedrørende Korona-situasjonen sendes til: firmapost@saltdalutvikling.no

 

Vi oppfordrer alle daglig å følge informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i tillegg til kommunens hjemmesider og Facebook-sider.

 

Regjeringens krisepakke I

Regjeringens krisepakke II