Kompensasjonsordningen er et av de viktigste tiltakene regjeringen har satt inn for å hjelpe små og store bedriftene som har fått redusert aktivitet som følge av koronapandemien. Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges nå ut april 2021.

 

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av koronapandemien. I dag åpnet Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader.

Ordningen legger opp til at tusenvis av bedrifter kan få utbetalt kompensasjonspenger innen få dager. Portalen inneholder informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker.

 

Det er mange som har ventet utålmodig på økonomisk støtte og vi håper at alle de bedriftene som trenger det og som faller inn under ordningen - vil søke om tilskudd.

Kompensasjonsordningen er tilrettelaget så bredt som mulig - for å hjelpe de fleste som har stort omsetningsfall som følge av korona-pandemien. Ordningen er slik at de bedriftene som er hardest rammet vil få mest støtte.

Det kan i første omgang søkes støtte for perioden september – desember 2020. Ordningen dekker inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember. 

På portalsiden kan du finne ut om din bedrift kan søke på kompensasjonsordningen, hvor mye du kan få og hvordan du kan forberede søknaden.

 

Brønnøysundregistrene tilbyr veiledningstjeneste for de bedriftene som ønsker dette. Du kan kontakte dem på telefonnummer: 75 00 75 05 åpningstiden er 09:00 – 15:30 på hverdager.

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien

 

 

Kriseledelsen i kommunen har gitt Saltdal Utvikling i samarbeid med ordfører og næringssjef ansvaret for dialog med næringslivet i Saltdal i forbindelse med koronapandemien.

Vi ber om at eventuelle spørsmål eller innspill vedrørende Korona-situasjonen sendes til firmapost@saltdalutvikling.no

Saltdal Utvikling