Idrettshallen er stengt i uke: 26+27+28+29 grunnet ferieavvikling + rundvask/desifisering.

Hallen åpner igjen i uke 30, men da kun sal, IKKE garderober.

 

Full normal aktivitet fra uke 32.