VARSEL OM UTSKIFTING AV HEIS – JERNBANEGATA 3 Det varsles med dette om planlagt utskifting av heis i Jernbanegata 3. I perioden utskiftingen pågår vil heisen i bygget ikke være tilgjengelig for bruk. Varsel om nedetid vil også merkes på heis. Varighet Arbeidet er planlagt fra og med uke 19 til og med uke 24. I begynnelsen av uke 18 er det planlagt med boring for montering av kroker i heissjakten. Arbeidstid Arbeid vil utføres hverdager fra kl. 07:00 – 19:00. Det er ikke planlagt med helgearbeid, men det kan forekomme. Støy Støyende arbeid kan forekomme. Dersom det er støyfølsomme alarmer i lokalet ber vi om at dette meldes i fra slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres. Kontaktinformasjon Eventuelle spørsmål kan rettes til: Heidi Vassbakk Mob: 992 40 753 E-post: vassbakkheidi@gmail.com Med vennlig hilsen, Heidi Vassbakk Styreleder Rognan utleiebygg AS