Tilgangsskjema

Informasjon om deg som sender inn bestillingen
Det er kun leder som kan sende inn bestilling av tilganger
Informasjon om ansatt
Hva gjelder registreringen
Arbeidssted
Kryss av for de aktuelle arbeidsstedene
Tilgang system/fagprogram
Opprette epost
Visma ressursstyring
  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 23. juni 2022