Før spillemiddelsøknad kan opprettes

1. Må du kontakte idrettskonsulenten på kultur - Jo før, jo bedre!

2. Anlegget må registreres av kommunen. Alle anlegg har et eget og unikt anleggsnummer, som opprettes ved anleggsregistrering.

3. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger og planer) må være godkjent. Planene skal forhåndsgodkjenes av idrettskonsulenten, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning må også foreligge før arbeidet settes i gang!

4. Anlegget må også med i temaplan for idrett og fysisk aktivitet!

Opprette søknad

Spillemiddelsøknaden sendes elektronisk via søknadsskjema på: www.anleggsregisteret.no 

Her finner du også andre skjemaer, diverse maler, bestemmelser og mer informasjon om spillemidler.

Spørsmål vedrørende tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet rettes til idrettskonsulent Camilla Olsen: camilla.olsen(a)saltdal.kommune.no eller tlf.nr: 97123937