Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til SMIL og drenering 2019. Søknadsfrist 10. oktober 2019.

Saltdal kommune har 180 000kr til fordeling til SMIL og

90 000kr til dreneringstilskudd for 2019.

Frist for søknad om SMIL-tilskudd og drenering er satt til 10. oktober 2019.

 

I følge gjeldende tiltaksstrategi for SMIL skal følgende tiltak prioriteres:

-Registrering av verdier i kulturlandskapet

- Restaurering av lokalt viktig kulturlandskap

-Restaurering av særlig verdifulle kulturlandskap

-Restaurering/tilrettelegging av verneverdige bygninger i kulturlandskapet

-Restaurering av gammel kulturmark

-Fjerning av gamle piggtrådgjerder

 

Drenering:

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

 Søknad for begge ordningene er via Altinn

Publisert | Oppdatert 25. september 2019

Skjema