Trafikkofrenes dag 2021

Saltdal kommune markerer i dag trafikkofrenes dag og vi gjør det i håp om at vi kan få bedre trafikksikkerhet på alle norske veier. Det er en dag der vi minnes alle dem som har omkommet i trafikken og en viktig påminning om hvor skjørt livet er. I statistikken fremkommer det lavere dødstall på norske veier i 2020, en fattig trøst for alle de som har mistet noen og har vært rammet av tragiske hendelser på norske veier. Vi må fortsatt ha sterk fokus på utbedring av våre veier på de mest ulykkes utsatte strekninger. De 7 siste årene har det i snitt omkommet 9 personer i trafikken i Nordland. Det er 9 for mye og vi har ingen å miste. Vi må alle jobbe for reduksjon av alvorlige trafikkulykker på norske veier og at dette arbeidet styrkes i årene som kommer.

 

Rune Berg

Ordfører Saltdal kommune

Video