Det var en stor dag for Saltdal kommune å få tildelt tittelen
Trafikksikker kommune som den 4. kommunen i Nordland og den 5. i hele Nord Norge.Det var mange rosende ord fra Trygg Trafikk for det arbeidet som har vært gjort i Saltdal kommune.
Kommunen har enda en del uløste oppgaver, men har stor fokus på trafikksikkerhet i alle sammenhenger og i alle planer som kommunen arbeider med.
Å få tittelen Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på god trafikksikkerhet.

 

small img  0017

Fra venstre: Kari Vassbotn Trygg Trafikk, distriktsleder Nordland, Ordfører Rune Berg, Bente Anita K. Solås Politisk repr. Nordland fylkes trafikksikkethetsutvalg, Ann-Elin Edvardsen Virksomhetsleder Barnehagene og
Morten Ludviksen, virksomhetsleder for Rognan barneskole.
Foto: Saltdal kommune