Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.
Ønsker du å gjennomføre holdningsskapende arbeid i ditt nærmiljø?
Ta kontakt med Saltdal kommune som vil bistå i arbeidet med å hjelpe deg videre med å søke. Ta kontakt med Trafikksikkerhetskoordinator Frode Tjønn på tlf. 48 24 53 67 eller tlf. 75 68 20 00

Mer informasjon om hvordan du søker m.m.:
Holdningsskapende midler vår 2017: Her
Hvordan få støtte til holdningsskapende midler: Her

Søknadsfrist: 10. mars 2017

Trafikksikker kommune
Det var en stor dag for Saltdal kommune å få tildelt tittelen
Trafikksikker kommune som den 4. kommunen i Nordland og den 5. i hele Nord Norge.Det var mange rosende ord fra Trygg Trafikk for det arbeidet som har vært gjort i Saltdal kommune.

Kommunen har enda en del uløste oppgaver, men har stor fokus på trafikksikkerhet i alle sammenhenger og i alle planer som kommunen arbeider med.
Å få tittelen Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på god trafikksikkerhet.

Veileder Trafikksikker kommune