Informasjon om den lokale UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) er en stor begivenhet i Saltdal. Den lokale mønstringen arrangeres i Saltdal hvert år i februar, og her har ungdom i alderen 13- 20 år en enestående mulighet til å vise frem det de driver med innenfor alle typer kulturuttrykk.

Alle er velkommen, enten du sampler, spiller piano, danser halling, driver med teater, synger, spiller i band, lager treskulpturer, tegner, osv.

UKM er ingen talentkonkurranse, men det er mulig å gå videre fra den lokale UKM til fylkes- UKM og deretter til landsfestivalen. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. De utvalgte deltakerne skal vise bredden av det som skjer blant ungdom i Saltdal.

UKM arrangeres på Slipen scene i forbindelse med Blåfrostfestivalen i februar hvert år.  Den lokale UKM er både et sceneshow og en kunstutstilling. UKM trekker et svært stort publikum, og Saltdal kan være stolt av å ha en av Nordlands største lokale UKM'er ut fra deltakerantall.

Funfacts om UKM i Saltdal:

  • Saltdal kommune ble i 2014 kåret til Årets Turbokommune for sitt UKM arbeid.
  • Saltdal kommune ble kåret til Nordalnds beste oppvekstkommune i 2014, blant annet pga sitt arbeid med UKM blant ungdom.
  • Saltdal kommune hadde æren av å være arrangør av UKM Nordland 2018. Dette er første gang UKM Nordland ble flyttet ut av Bodø.