I de tre nordligste fylkene er det kommet mye snø den siste tiden. Dette hindrer isvekst og kan gi overvann og lag av sørpeis mange steder. Noen vann i lavereliggende områder som var isfrie når den første snøen i jula kom, har generelt mindre snø på seg og har da bedre forhold for isvekst. I fjellet har det vært kaldere, men de største vannene sør i regionen er ennå under islegging. På små og mellom store vann regner vi isen som farbar.

Her er to nyttige nettsider med informasjon som du kan gå inn på: Varsom og Iskart

Det er viktig å undersøke forholdene før du drar ut på tur!