Midlene kan søkes av lag og foreninger med tilholdssted i Saltdal, og de lag og foreninger som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

Lagets/ foreningens regnskap fra 2017 og budsjett for 2018 skal være vedlagt søknaden.
Søknader som kommer inn etter fristens utløp kan man ikke regne med blir behandlet.
Søknaden finner du:Her

Søknaden sendes pr. post til:

Saltdal kommune

Virksomhetsområde kultur

Kirkegt. 23

8250 Rognan

eller pr. e-post til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

 

Tildeling av midler behandles i utvalget for helse og oppvekst 6. juni.

 

Camilla Olsen
Konsulent barn, ungdom og idrett
Tlf.nr. 75682294/ 97123937