Her er informasjon om utlysning av kulturmidler til lag og foreninger for 2019

Saltdal kommune lyser ut kr. 86.000 i kulturmidler til lag og foreninger i 2019.
Søknadsfristen er satt til 1. mai 2019.

Midlene kan søkes av lag og foreninger med tilholdssted i Saltdal, og de lag og foreninger som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

 Fra og med i år er det elektronisk søknadsskjema.

Lagets/ foreningens regnskap for 2018 og budsjett for 2019 skal være vedlagt søknaden.

Tildeling av midler behandles i utvalget for helse og oppvekst 12. juni.

Her er informasjon om utlysning av kulturmidler til idrettsformål 2019.

Saltdal kommune lyser ut kr 185 000 i kulturmidler til idrettsformål i 2019, hvorav kr 60 000 av midlene er avsatt til lysløyper, og kr 5 000 er avsatt til dekking av utgifter til de som kjører opp skiløyper i fjellet (eget søknadskjema).

Idrettslag som driver jevnlig aktivitet for barn og unge i sesongen vil bli prioritert.

Fra og med i år er det elektronisk søknadsskjema.

Lagets/ foreningens regnskap for 2018 og budsjett for 2019 skal være vedlagt søknaden.

Tildeling av midler behandles i utvalget for helse og oppvekst 12. juni.

 Camilla Olsen
Konsulent barn, ungdom og idrett
Tlf.nr. 75682294/ 97123937
camilla.olsen(a)saltdal.kommune.no