Midlene kan søkes av lag og foreninger med tilholdssted i Saltdal, og de lag og foreninger som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

 

Fra og med 2019 brukes dette elektroniske søknadsskjemaet.

Organisasjonens årsmelding fra 2019, regnskap fra 2019 og budsjett 2020 skal være vedlagt søknaden.

Legg også ved en utfyllende/ beskrivende søknad hvor det opplyses om organsisasjonens aktivitet og antall medlemmer under 20 år.

Tildeling av midler behandles i utvalget for helse og oppvekst 2. juni. 2020

 

Camilla Olsen
Konsulent barn, ungdom og idrett
Tlf.nr. 75682294/ 97123937

camilla.olsen(a)saltdal.kommune.no