Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

- Fartøyvern

 

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index