Saltdal kommune søker etter personer til det kommunale skadefellingslaget. Arbeidsoppgaven går i hovedsak ut på å delta på skadefellingsforsøk ved skader forårsaket av store rovdyr på beitedyr. Arbeidet skjer til svært ugunstige tider (kveld, natt, morgen og helger) og søker må kunne være tilgjengelig og delta på dette arbeidet.

Vi søker etter personer som har følgende egenskaper:

  • pålitelig

  • gode kommunikasjonsevner

  • har erfaring med jakt på store rovdyr og/eller storvilt

  • er registrert i jegerregisteret

  • disponerer egen jaktrifle for storviltjakt

  • søker må ha/opprette e-post adresse og kunne bruke dette

  • Fastboende i Saltdal kommune 

Vi tilbyr timelønn etter forskriftsfestede sats, kjøregodtgjørelse etter statens satser, og personforsikring under oppdrag.

 

Alle som ønsker å søke må benytte søknadsskjema: Her 

Søknaden sendes til Saltdal kommune på e-post postmottak(a)saltdal.kommune.no
Søknadsfrist er 5. februar 2017.