Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021: 

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Oppfordrer til forhåndsstemming fra 10. august til 10. september grunnet korona. 

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagene 12.-13. september, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Tidligsstemmegivning periode 1. juli til 9. august 

Forhåndsstemmeperiode10. august til 10. septemer

Stemmetider skal vedtas i valgstyret. Stemmetider blir også oppgitt på valgkort, ved annonsering i lokalaviser, kommunens hjemmeside og facebook side. 

Stemmekrets

Søndag

Mandag

Rognan

kl 1500-2000

kl 1000-2100

Sundby

Stengt

kl 1200-1800

Røkland 

kl 1500- 2000

kl 1000-2000

Junkerdal

Stengt

kl 1200-1800

Slik stemmer du ved sametingsvalget 2021  

Det blir valgting for sametingsvalget 2021.  Det betyr at stemmeberettigede kan gå i stemmelokalet på valgdagen og avgi stemme. Stemmetider og stemmested skal vedtas i valgstyret. Stemmetider blir også oppgitt på valgkort, ved annonsering i lokalaviser, kommunens hjemmeside og facebook side. 

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnede prioritering i 2021 er å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av stortings- og sametingsvalget.

Les mer informasjon om valgdirektoratet på valg.no.