Rune Berg, leder

Wenche Skarheim, nestleder

Finn Obert Bentsen

Sverre Breivik

Steinar Maarnes

Therese Madsen

Ronny Sortland

Valgstyrets sekretær Anita Paulsen, e-post anita.paulsen@saltdal.kommune.no 756 82018