Varsel for Nordland og nordre deler av Trøndelag
Nivå: Gult
Gyldig fra: 20.09.2020 07:00


Se varsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varsom - Flomvarslingen
Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat