Les varsel for 2019.05.22: http://www.varsom.no?varsel=2_253510
For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet, bruk http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/