Les varsel for 2018.05.10: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/191512
For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet, bruk http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Vennlig hilsen
NVE - Flom og jordskredvarslingen