Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart og høring planprogram

Melding om oppstart. Detaljregulering Skaiti hyttefelt

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid. Salten Consult AS skal på vegne av tiltakshaver Tausa hytteforening utarbeide reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Fredheim hytteområde Skaiti, Saltdal kommune, PlanID 2021004.