Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart og høring planprogram

2017

7.11. Varsel om planoppstart av Detaljreguleringsplan for Bygdetuntomta sør gnr/bnr 8/68
- Varsel om oppstart
- Gjeldende reguleringsplan
- Planområdet
- Planområdet med eiendomsgrenser

2.6. Melding om oppstart av interkommunal kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden og høring av planprogram. Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har vedtatt planoppstart for interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Planen skal definere bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene.
For mere informasjon gå til Bodø kommunes hjemmeside.  Link til Bodø kommune og Fauske kommune under kunngjøringer

Vedlegg:
Melding om oppstart og høring planprogrammer for interkommunalt kommuneplan for sjøområder i Skjerstadfjorden
Planprogram Skjerstadfjorden rev
Gi innspill til planarbeidet
Kommunestyrets vedtak

24.4. Varsel om planoppstart. Detaljregulering
- Parkering- og snuplass buss Tjernfjell, planidentitet 2017002: Her

2.3. Varsel om endring av planområde
- Utvidet planområde
- Eiendomsgrenser i området
- Annonse

17.1. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
- Gang og sykkelveg Høgbakken: Her

17.1. Varsel om oppstart av planarbeid
- Detaljreguleringsplan for Bergverk på Øvre Drageid Gnr./Bnr. 17/10 og 17/1: Her


17.1. Varsel om oppstart av planarbeid
- Detaljreguleringsplan for vegvedlikeholdsstasjon på Nerauran Gnr. 10/191-192, 9/26 og 9/1.: Her

17.1. Varsel om oppstart. Reguleringsendring
- Del av Idrettsplassen Syd. Gnr/bnr. 43/66, 166, 628, 154. Etablering av idrettsanlegg og adkomst: Her

 

2016
Varsel om oppstart. Detaljregulering av ny Dypvannskai Rognan

Annonse

Varsel om endring av kommuneplanens arealdel. Endring utnyttelsesgrad på regulerte eneboligtomter.
Formannskapets vedtak om varsel: Her
Høringsfrist endring av arealplan: Annonse

 

 

 

 

 


 

 

 

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.