Les varsel for 2018.04.21: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/185112
For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet, bruk http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/