Varsel. Oppstart detaljreguleringsplan for kryss Kirkegata / Jernbanegata

Formannskapet vedtok i sak 86/19 oppstart av planarbeidet. Formål med planen er å ivareta myke trafikkanter, parkering, trafiksikker løsning, kantstopp buss og regulering parkområde. Frist for innspill er satt til 9. august. Isspill sendes til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller postmottak@saltdal.kommune.no

Plangrense.pdf

Særutskrift Oppstart. Detaljregulering kryss KirkegataJernbanegata.pdf

TS-notat Rognan 20170628 (002).pdf

Varslingsbrev.docx PDF document ODT document

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.

Tips en venn Skriv ut