Trygghetspakke

Trygghetspakken består av trygghetsalarm, alarmknapp og røykvarsler. 
Trygghetsalarm er et tiltak til personer som kan ha behov for å tilkalle akutthjelp. 
Det kan være eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller andr med risiko for å havne i nødsituasjoner. 
Selve enheten er en liten radiosender med alarmknapp, som du kan bære rundt nakken eller på håndleddet. 

Tildelingskontoret vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetspakken vil være riktig for deg.
Ved vurdering om du skal få trygghetspakken, vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp.
  • Reell fare for fall.
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse.
  • Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetspakken.

Du må sende søknad til Tildelingskontoret.

Elektronisk medisineringsstøtte

En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering- til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din.

Hvordan går jeg frem?
Ta kontakt med Tildelingskontoret. Før elektronisk medisindispenser kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om elektronisk medisineringsstøtte er den best egnede løsningen for deg. Hvis det er det, må du skrive under på et samtykke som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Følgende dispensere har vi:
Vi har per i dag, en type dispenser, Evondos.

Evondos

Du må sende søknad til Tildelingskontoret

Lokaliseringstjeneste- SafeMate (GPS)

SafeMate er en liten, mobil trygghetsalarm som viser posisjonen din på et kart ved hjelp av GPS. Når du trykker på alarmknappen vil dine pårørende bli oppringt, og du kan da føre en samtale gjennom SafeMate-enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp. 

Dine pårørende kan da se hvor du befinner deg på en PC-skjerm, nettbrett eller smarttelefon. Man kan også definere et goegrafisk område som du kan bevege deg innenfor, og hvis du forlater dette området vil alarmen utløses automatisk (geofence).

Hvem kan få SafeMate?
Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke omSafeMate. Enheten lånes ut fra Saltdal kommune, uten kostnad for deg.

Hvordan går jeg frem?
Ta kontakt med TIldelingskontoret. Før SafeMate kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg. Hvis det er det, må du skrive under på et samtykke som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Du må sende søknad til Tildelingskontoret

Digitalt tilsyn

Hva er digitalt tilsyn?

I mange kommuner benyttes trygghetskamera for å utføre tilsyn, i stedet for at helsepersonell fysisk må reise til din bolig for å sjekke at alt er  i orden. På den måten unngår vi å vekke deg unødvendig, kvaliteten på helsehjelpen øker, vi jobber mer effektiv og erfaringer viser at teknologien bidrar til økt trygghet og mulighet til å bo lenger hjemme.


Digitalt tilsyn består av et kamera med innebygget sensor som kan benyttes av helsepersonell for å yte helsehjelp til deg, eller din nærmeste. Trygghetskameraet plasseres på egnet sted i din bolig eller på beboerrom og gir helsepersonell mulighet til å sjekke om alt står bra til med deg. Sensorer i kameraet kan ogsågi beskjed dersom du for eksempel står opp om natten, og ikke har kommet tilbake til sengen innen en gitt tid.

Brosjyre digtalt tilsyn.

Du må sende søknad til Tildelingskontoret

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging, også kalt medisinsk avstandsoppfølging er teknologi som gjør at du kan følges opp hjemme av helse -og omsorgstjenesten. Saltdal kommune har et prosjekt sammen med Beiarn og Gildeskål om utprøving der pasienter utfører selv medisinske målinger hjemme. Dette kan være blodtrykk, blodsukker, vekt, temperatur og oksygenmetning.

Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden din via et nettbrett eller smarttelefon. Lever du med en eller flere kroniske sykdommer som kols, diabetes, hjertesykdom, kreft eller spykiske plager, og har behov for for tett oppfølging fra helsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med i utprøvingen.

Målet er å se om avstandsoppfølging kan bidre til bedre helse, bedre oppfølging og bruk av færre helsetjenester. Dette trenger vi din hjelp til!hjemmemåling