Velkommen til planportalen

Her kan publikum komme med innspill til pågående høringer.


Høringsperioden er avsluttet., Det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Bilde over Rognan og omegn