Lørdag 10. september kl. 12.00 på Vensmoen:  Åpning av historisk vandring - guidet tur langs stien.  Musikalsk innslag.  Samling i kantina etterpå med noe å bite i.

Onsdag 14. september kl 18.00 på Vensmoen: Vensmoens  nære fortid - samling på storsalen.  - Saltdal historielag- kunnskap fram fra glemselen v/Ulf Bakke. -Boka om Vensmoen v/Liv Krane. - Vensmoen i omstilling - HVPU-reformen og beboerne v/Dagfinn Olsen. - Høyverdig industri med utspring i Vensmoen v/Morten Olsen. - Historisk utstilling- status pr dags dato v/ Arne Arnesen.   Kaffe og kaker.   ARR: Saltdal historielag, Vensmoen 100 år, Nordlandsmusset.