Vensmoen 1

Både tjenesten i boligene og utadrettet tjeneste har som oppgave å tilrettelegge, gi bistand og veiledning til mennesker som trenger hjelp for at de skal få en trygg, verdig og meningsfull livssituasjon.
Målet er at brukerne skal greie å mestre eget liv så godt som mulig.

Det samarbeides og koordineres med flere andre kommunale og eksterne instanser for at den helhetlige omsorgen skal bli forsvarlig og trygg for den enkelte bruker.

For ytterlige informasjon kan Tjenesteleder kontaktes.

Tjenesteområdet består av følgende enheter/tjenester:

Fløyveien 12
Boligen har 4 brukere, utviklingshemmede og andre funksjonshemmede.

Fagkoordinator, Raymond Marthinussen
Telefon: 91 76 64 61
E-post

Fløyveien 14
Fagkoordinator, June Albinussen
Telefon: 97 07 64 81
E-post

Fløyveien 18/ROP
Boligen har 4 brukere, rus/psykriatri.

Fagkoordinator Turid-Hanne Mathisen
Telefon: 94 78 74 23
E-post

Fløyveien 24
Boligen har 4 brukere, utviklingshemmede.

Fagkoordinator, Jorid S. Karlsen
Telefon: 75 68 23 72
E-post
 

Utadrettet rus-/psykriatritjeneste
Tjenesten omfatter ca 25 brukere

Fagkoordinator Elin S. Bentsen
Telefon: 47 80 11 56
E-post

 

 

Vensmoen 2

Tjenesteområdet består av følgende enheter:

Fløyveien 16
Fagkoordinator, Leif-Kåre Karlsen
Telefon: 75 68 23 58
Epost

Fløyveien 20
Fagkoordinator, Mai Berg
Telefon: 95 10 51 95
E-post
 

Fløyveien 26
Fagkoordinator: Liss-Elin Mikkelsen
Telefon: 99 55 52 19
E-post
 

Fløyveien 51
Fagkoordinator, Elin Monsen
Telefon: 75 68 23 74
E-post