Innflytningsklare lokaler!

Innflyttingsklare lokaler Det finnes utrolig mange spennende muligheter for nye etableringer i denne bygningen og i dette området. Lokalitetene står ikke tilbake for noe annet som tilbys i landet, og slett ikke med så mye historisk hjertevarme i veggene.

 

De siste årene har det vært nedlagt en god dugnadsinnsats for å etablere et museum i en del av bygningen. Dette ble åpnet 1. august 2017, og viser en detaljert ferd gjennom 100 år. Utstillingslokalene er renovert og omfatter 250 kvm.

 

Her finner du historien om 50 år som tuberkolosesanatorium, 25 år som HVPU institusjon og 25 år med et svært variert etterbruk.

 

Det er en rekke leietakere i bygningsmassen i dag. Mange av disse er relatert til Helse, omsorg og velvære. Etablering av nye virksomheter vil kunne gi spennende synergieffekter.

 

Få områder og bygningsmasser som ble etablert i Norge i tuberkulosetida for 100 år siden har klart tilsvarende omstilling og modernisering.

 

Den tekniske standarden på bygningsmassen er svært god og det er lagt til rette med moderne infrastruktur.

 

 

Interessert?

 

Ønsker du og din virksomhet og bli en del av denne fantastiske historien? Da er du hjertelig velkommen til å realisere dine planer på Vensmoen.

 

For mer informasjon gå inn på deres hjemmesiden - Vensmoen Eiendom

 

Logoer Vensmoen 2019