«Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14 har formannskapet vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019-2028 ut til offentlig ettersyn. 

Høringsfristen er satt til 27.mai 2019.»   Høringsuttalelser  sendes til postmottak(a)saltdal.kommune.no

Her finner du samfunnsdel til offentlig ettersyn:Kommunens samfunnsdel