Arbeidene utføres i forbindelse med planlagt innføring av nytt signalsystem for jernbanen (ERTMS), og innebærer i hovedsak graving og etablering av kummer og kabelføringsveier.

Arbeidet vil bli utført natt og helg ved Botn planovergang.

Arbeidene vil starte natt til 26. mars, og er beregnet ferdig natt til 1. april.

 

Lokalisering se kart nedenfor:

small img  8150

 

 

Kontaktinformasjon:

Heidi Funderud Sælen

Rådgiver SHA og ytre miljø
 

 logo

ERTMS nasjonal implementering

Mobil: 413 97 090

E-post: salhei(a)banenor.no