Dragefossen stadion stenges, 15. juli til 30. september 2024

I forbindelse med at det skal byttes kunstgress og settes opp gjerde rundt fotballbanen på Rognan, blir denne stengt f.o.m. 15. juli til 30. september 2024.

Ber om at barn blir informert om at det er forbud mot å oppholde seg på banen. Bingen vil være åpen. I tillegg kan man spille fotball på Vensmoen kunstgressbane.