small logo hbm.png

 

Harald Bakkes minnefond vil også i 2017 gi økonomisk støtte til aktiviteter til fremme av sang- og musikklivet i Saltdal .

 

Tilskudd kan gis til:

-Innbyggere i Saltdal som søker kortere eller lengre musikkutdannelse.

-Utviklingsfremmende tiltak for kor, korps, grupper.

-Opptak, nedskriving, innspilling og/eller utgivelse av musikk fra Saltdal. Herunder hører folkemusikk, arrangementer og musikk av komponister fra Saltdal. Bestillingsverker for vårt lokale sang og musikkliv.

-Styrking av det ytre miljø. Her tenkes på instrumenter i våre forsamlingshus, sanganlegg, bygningsmessige forhold o.l.

-Eventuelle andre tiltak som åpenbart er til beste for musikklivet i Saltdal.

 

Søknad sendes til:

 Harald Bakkes Minnefond

v/Madsens Regnskapskontor AS, Osveien 10B

8250 Rognan innen 20. januar 2017