Fra 01.10.2020 vil boligkontoret (husbanktjenester / startlån) endre kontorsted til Rådhuset. Det er Ragna Larsen som er saksbehandler og hun kan nås på telefon: 756 82 037