Tomtas plassering finner du: HER
Ledig tomt med kart finner du:HER
Utsnitt av reduleringsplan finner du: HER
Reguleringsbestemmelser finner du : HER
 

Søknadsskjema: Søknad på tomt