Salten Brann IKS tar i bruk ny telefoniløsning. Denne løsningen er laget for å møte behovene for selskapet og vil gi publikum, samarbeidspartnere og medarbeidere en mer sømløs og robust kommunikasjonsopplevelse. Med den nye løsningen får selskapet også femsifret nummer.

Det nye nummeret er 05110. Nødnummeret er fortsatt 110.

Den nye løsningen er basert på en mobil plattform og er et resultat av selskapets fokus på løpende forbedring og effektivisering.

"Med denne endringen blir selskapets kommunikasjonsløsning bedre tilpasset dagens behov, men også forberedt for framtidens utfordringer. Ved større kriser og hendelser, vil selskapets kommunikasjonsevne være uavhengig av statiske og stedbundne telefoniløsninger. Det er viktig å huske på at melding om brann og ulykker fortsatt skal meldes til tlf. nr. 110", sier Per Gunnar Pedersen, daglig leder og brannsjef hos Salten Brann IKS.

Den nye telefoniløsningen trådte i kraft 27. juni 2024