Turistinformasjon - Visit Saltdal

Saltdal kommune kan nå tilby både tilreisende gjester og egne innbyggere et godt verktøy som gir oversikt over overnatting, servering, turstier, gapahuker, badeplasser, bensin- og ladestasjoner mm.

Ordfører Runar Jensen sier seg svært fornøyd med at Saltdal kommune nå kan tilby en digitalisert turistinformasjon som vil synliggjøre og styrke Saltdal som reisemål, og samtidig kompletterer andre reiselivssamarbeid som kommunen deltar i.

Visit Saltdal tar nå over for den manuelle turistinformasjonen som de siste årene har vært drevet av Nordnes Kro & Camping. Nordnes har også vært pådriver og hatt en sentral rolle i etableringen av Visit Saltdal. Sammen med prosjektleder Saltdal Utvikling har Nordnes bidratt til at Saltdal nå kan tilby en oppdatert og fremtidsrettet tjeneste, helårlig og tilgjengelig 24/7.

Arbeidet med videre utvikling av både nettsiden, Facebook og Instagram er en kontinuerlig prosess, og det jobbes med å legge inn inforrmasjon om enda flere bedrifter, aktiviteter og tjenester. Visit Saltdal har som mål å vise hele bredden i det fantastiske mangfoldet som Saltdal kommune har å by på til alle årstider.