Saltdal kommune varsler om planoppstart ny adkomstveg Prestmoen skytebane samt opphevelse av deler av reguelringsplan for Prestmoen skytebane innenfor varslet planområde. Frist for innspill er satt til 8 april.

Formålet er å opparbeide ny adkomstveg til Prestmoen skytebane. Samtidig oppheve deler av gjeldende reguleringsplan som omhandler privat veg og tilhørende jord- og skogbruksområder. Ny adkomstveg skal erstatte den delen som reguleringsplanen opphever.

varsel. planoppstart ny adkomstveg skytebane prestmoen og opphevelse deler av reguleringsplan prestmoen skytebane.docx PDF document ODT document

Planområde 15000.pdf

Formålet med planen.docx PDF document ODT document

Referat møte Saltdal skytterlag.docx PDF document ODT document