Kommunale tjenester

NAV- Forvaltning av Lov om sosiale tjenester i NAV.
- Bostøtte, startlån/tilskuddsordning. Vis til www.husbanken.no for søknadsskjema.

Ekstra informasjon

Rekrutteringstelefon for arbeidsgivere: 45 51 25 96
Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp: Her
 

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 10.00-13.00 
Onsdag: Stengt