"Rødsildre"

foto: Elin Johanne Myhre

* * * * * * * * * * * * * *

 

Jakten på Trimkasser 2015 er straks i gang

- mange er spent og vil gjerne ut å "jakte" på trimkassene

 

"Kjekk kar i Dypen på fjorårets trimkassejakt" foto Randi Taarneby

 

 

Trimkasseskjema finner du her: Trimkasseskjema.pdf (471kb)

Skjema kan også hentes på Servicetorget

Kartinformasjon til kassene kommer snart på hjemmesiden, samt at det vil bli trykket opp et hefte

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ledige kommunale boligtomter til halv pris

Saltdal kommune halverte prisen på sine byggeklare regulerte boligtomter på Saltnes og Røklandsmoen fra 1.7.2006. Nedenfor finner du en oversikt over beliggenhet og antall tomter.

Tomtene er byggeklare med tilført vei, vann og avløp.
Tildeling og overføring til kjøper skjer over relativt kort tid.

SALTNES, ca. 2 km øst for Rognan sentrum: 4 tomter
Se oversikt Tomter_til_salgs_paa_Saltnes_2.pdf (347kb)

RØKLANDSMOEN, ca. 1 km fra forretningssenter og skoletilbud: 10 tomter.
Se oversikt Tomter_til_salgs_Roeklandsmoen_2.pdf (334kb)Ved henvendelse til Servicetorget fåes søknadsskjema og informasjon om tomtestørrelser, pris- og kartkopi som viser beliggenhet. Det kan også avtales visning om ønskelig.

Søknad skal sendes:
Saltdal kommune
Kirkegt. 23
8250 Rognan

Søknadsskjemaer og nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til ovennevnte adresse,
evt. tlf. 75 68 20 00 eller e-mail adr postmottak@saltdal.kommune.no

* * * * * * * * * * *

Kommunale avgifter for 2015

Det er i disse dager utsendt kommunale avgifter til abonnenter i Saltdal kommune

Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet. Gebyrene for vann og avløp har en relativ kraftig økning og hovedårsaken er en større utbygging innen vann og avløp som krever investeringer med en kostnadsramme på over 150 millioner kroner ved ferdigstillelse. Dette medfører at gebyrene innen vann og avløp har økt og vil øke.

Utbyggingen omfatter bl.a. nedleggelse av renseanlegg og videreføring av avløp. Det er også utvidelser og nedleggelser av vannverk. Tidligere Røkland renseanlegg og Drageid renseanlegg er nedlagt og avløp føres nå via 5 større pumpestasjoner ned til Skansenøyra renseanlegg.

Det arbeides med å samle avløp på Nestby og Medby. Det er etablert høydebasseng for vann på Vensmoen, som nå forsynes fra Rognan vannverk.

Det skal på sikt sammenkobles med Russånes vannverk og en renovering av ledningsnett på Nordnes Storalmenningen. Vensmoen vannverk er nedlagt etter at dette fikk vann fra Rognan vannverk

Teknisk Drift

Virksomhetsleder Stein Kåre Orø

* * * * * * * * * *

Åpningstid - sentralbord - Saltdal kommune

Telefontid fra kl. 10.00 - 14.00

Rådhusets åpningstid er fra kl. 08.00 - 15.30

Saksbehandling:

Det gjøres oppmerksom på at rådhusets saksbehandlere kun har

ekspedisjonstid fra kl. 10.00 - 14.00 for besøkende

*************************************

Vintertrimkasser 2015 er på følgende steder:

1. Tangodden

2. Skansenøyra

3. Seterveien Rognan

4. Osveien på Saltnes

5. Fjellveien på Røkland

6. Fjellveien på Nestby

7. Kjemåvatn

8. Reinosthelleren

9. Lilleallmenningen

10. Tømmerdal

11. Hengebru Os

12. Skaiti

13. Nordneslia

God tur!

Hilsen Solveig og Randi :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siste nytt fra media

Nyheter

Basecamp Salten 2015 - Denne gang i Saltdal!
» Les hele saken
 
Kunngjøringsannonse. Søknad om økning i forforbruk - Steppan i Vik
» Les hele saken

Full fart og stor iver under Folkehelseuka i "Åpen hall"
» Les hele saken
 
Saltdal Kulturskole markerer Dansens Dager 2015
» Les hele saken

Informasjon angående taksering av eiendommer i Saltdal
» Les hele saken
 
Vei åpnet - Botn/gamle E6 - avkjøring nord til Rognan sentrum
» Les hele saken

Litterær lunsjoverraskelse på arbeidsplassbiblioteket
» Les hele saken
 
Spennende gaupeprosjekt i Saltdal
» Les hele saken

Ledig stilling - Sommerjobb innen renhold
» Les hele saken
 
Sommerjobb for ungdom 2015
» Les hele saken


KONTAKTINFO:

Saltdal kommune
8250 Rognan

Tlf 75 68 20 00

Webansvarlig:
Rådmannen

Send oss en mail

 

Fakturadresse:

Saltdal kommune

Fakturamottak, rådhuset

Kirkegt 23

8250 Rognan

 

Epost: faktura@saltdal.kommune.no

Faktura merkes med ID/ressursnummer som oppgis ved bestilling

 

 

 

 Webdesign ©2007 Web Norge - Prosjektering og CMS av Datahospitalet