Innskriving av nye elever i grunnskolen - innmeldingsskjema.

I forbindelse med innskriving av nye elever hos oss, trenger vi en del opplysninger om eleven og de foresatte.
Denne infoen kan leveres digitalt på en sikker måte via vårt digitale skjema som du kan laste ned her.
Utfyllingen krever innlogging via MinID.

Samarbeid mellom hjem og skole

I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

Skole logo

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere. Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen. Det er ønskelig at det legges en lenke til fug  på skolenes hjemmesider, slik at foreldre og ansatte lett kan finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole.

Lykke til med å skape gode relasjoner og et godt samarbeid. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen!

Klikk her for mer info på skolens hjemmeside

Skoleruter, FAU, SU, Skolehelsetjenesten, Planer osv. finner du ved å klikke deg inn på http://www.minskole.no/rbsk

Skolemiljø

Dersom du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort tilstrekkelig for å stoppe mobbing, vold, diskriminering og trakassering, kan du melde saken inn til fylkesmannen i ditt fylke. 

Gå til siden Skolemiljø for å finne ut mer.